Alumni

ALUMNI asocijacija operacionih menadžera (AAOM) je dobrovoljno udruženje bivših i sadašnjih studenata Operacionog menadžmenta. Svrha ove asocijacije je da se povežu sve generacije studenata koji su diplomirali, magistrirali, doktorirali na OM-u i koji tek treba da postanu operacioni menadžeri, radi ostvarivanja njihove trajne veze i uzajamne zajedničke koristi i saradnje. U tom cilju, organizuju su redovna druženja i okupljanja članova. AAOM baza broji prekoo 200 članova. Medju njima, na rukovodećim pozicijama u organizacijama u kojima su zaposleni, nalazi se čak 26 [%] članova. Neke od tih pozicija su:

  • SAP Insurance Consultant
  • Head of Market Research
  • EWRM ekspert
  • Rukovodilac razvoja
  • Direktor marketinga
  • Business Process Expert

O povećanju popularnosti studijskog dopručja Operacioni menadžment svedoči statistika; po njoj, iz godine u godinu se broj studenata upisanih na Operacioni menadžment konstantno povećava. Sve dodatne informacije o studijskoj grupi  Operacioni menadžment možete dobiti u kabinetima 010 208, ili na brojeve telefona: 011/3950-859 i 011/3950-830.