Industrijsko i menadžment inženjerstvo

RUKOVODILAC KATEDRE: prof. dr Milić Radović
SEKRETAR KATEDRE: Dragana Stojanović
U sastavu Katedre za industrijsko i menadžment inženjerstvo nalazi se:

  • Centar za inženjering procesa
    Rukovodilac: prof. dr Milić Radović
  • Laboratorija za proučavanje rada
    Rukovodilac: Barbara Simeunović
  • Lin centar
    Rukovodilac: prof. dr Dragoslav Slović