Inženjering procesa – alternativni predmet

Semestar u kom se sluša predmet: peti

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: dr Milić Radović
Saradnik: Barbara Simeunović; Dragana Stojanović; Ivan Tomašević

Opis predmeta:

Obrazovni cilj:
Osposobljavanje studenata za identifikaciju, klasifikaciju i uređenje procesa u poslovnim sistemima bez obzira na delatnost, preispitivanje i/ili reinženjering procesa, stvaranje osnova za organizovanje procesa, modeliranje procesa, upravljenje procesima, vođenje troškova preko procesa, informatičko projektovanje, primenu standarda iz domena kvaliteta, ekologije itd.

Ishodi obrazovanja:
Izučavanjem predmeta studenti stiču znanja i veštine za identifikaciju i klasifikaciju procesa u Poslovnom sistemu; preispitivanje, poboljšanje i/ili reinženjering procesa i upravljanje poslovnim procesima.

Metode izvođenja nastave:
Pripremljena prezentacija sadržaja u PowerPoint-u, podržana primerima vezanim za materiju; Osposobljavanje studenata za praktičnu primenu stečenih znanja u realnom poslovnom sistemu; Osposobljavanje studenata za rešavanje konkretnih problema demonstracijom primera i konkretnim rešavanjem zadataka uz aktivno učešće studenata; Instruktaža, kontrola i verifikacija izrade projektnih zadataka.

Način polaganja:

Literatura:
Radović M., Inženjering procesa, FON, Beograd, 2012.

Sajt predmeta:
E-grupa: groups.yahoo.com/group/fonkvalitet