Konferencija Lean Technologies 2013

U okviru održavanja međunarodne konferencije Lean Technologies 2013, Fakultet organizacionih nauka će 5. i 6. septembra dočekati stručnjake i profesionalce Lean filozofije.
Primarni cilj ovog projekta jeste poboljšanje položaja, kvaliteta i relevantnosti institucija visokog obrazovanja u Srbiji, posebno u oblasti međunarodne saradnje, stalnog procesa modernizacije, orijentacije ka pružanju praktičnih znanja i veština,  kao i povezivanje sa društvom u celini.  Ostali ciljevi Projekta – pa i Konferencije – su da okupi istraživače i praktikante sa univerziteta, fakulteta, naučnih instituta i drugih organizacija, kao i prezentacija znanja i razmena iskustava u oblasti štedljive proizvodnje i predlaganje teorijski – razvijenih i praktično – primenjenih rešenja vezanih za proizvodnju i pružanje usluga.
Više informacije o projektu možete pogledati ovde.

This entry was posted in Početna and tagged , . Bookmark the permalink.