Kontrola kvaliteta – alternativni predmet

Semestar u kom se sluša predmet: šesti

Nastavnici: Živković dr Nedeljko
E-mail: zivkovic.nedeljko@fon.bg.ac.rs

Opis predmeta:

Obrazovni cilj:
Osposobljavanje studenata da rade sa mernom tehnikom, da koriste metode i tehnike kontrole kvaliteta, da projektuju planove i postupke kontrolisanja i da ovladaju metodama otkrivanja i analize uzročnika lošeg kvaliteta u poslovnim sistemima (kako u proizvodnim, tako i u uslužnim).

Ishodi obrazovanja:
Sposobnost studenata da:

  • Koriste metode i tehnike kontrole kvaliteta
  • Projektuju planove i postupke kontrolisanja
  • Koriste metode otkrivanja i analize uzročnika lošeg kvaliteta
  • Rade sa mernom tehnikom

Metode izvođenja nastave:
Predavanja, vežbe, laboratorijske vežbe, konsultacije.

 Način polaganja:
1. Predispitne obaveze
     Kolokvijum 15 poena
     Odbrana projekta 15 poena
2. Završni ispit
     Pismeni deo ispita-kombinovani zadaci i teorija 30 poena
     Usmeni deo ispita 40 poena

Literatura:

Sajt predmeta: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *