Marketing

Semestar u kom se sluša predmet: treći

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: dr Velimir Štavljanin; dr Radmila Janičić; dr Slavica Cicvarić-Kostić; dr Vinka Filipović; dr Vesna Damnjanović
Saradnici: Milan Okanović; Marija Jović; Branka Novčić; Tamara Vlastelica Bakić

Opis predmeta:

Obrazovni cilj:
Upoznati studente sa osnovama tržišne orijantacije poslovanja i marketinga, instrumentima na kojima se marketing bazira, kao i aktivnostima marketing menadžmenta.

Ishodi obrazovanja:
Stečena osnovna znanja, sposobnosti i veštine u analizi tržišta kao i razvoju, primeni i kontroli primene marketing strategija, u domaćem i međunarodnom okruženju.

Metodi izvođenja nastave:
Predavanja ilustrovana pomoćnim  audio-vizuelnim sredstvima, interaktivna diskusija, rad u malim grupama, predstavljanje studija slučajeva, igra uloga, samostalno istraživanje studenata i rad kroz učenje.

 Način polaganja ispita:
1. Klasičan način
Usmeno odgovaranje na četiri ispitna pitanja. Četvrto ispitno pitanje se odnosi na primer iz prakse koji može biti iz oblasti informacionih sistema ili menadžmenta.
Uslov za izlazak na usmeni deo ispita u svakom ispitnom roku je položen ELIMINACIONI TEST koji se organizuje pre ispita.

 Struktura ocene
Prisustva i aktivnosti (predavanja i vežbe) 17 poena
Online aktivnosti 13 poena
Usmeni ispit 70 poena

——————————————-
Suma 100 poena

2. Parcijalno polaganje ispita
 I kolokvijum
Oblasti iz knjige koje pokrivaju pitanja kolokvijuma:
1. Tržište kao polazište za primenu marketing koncepcije
2. Sistem interakcije okruženja i preduzeća
3. Pojam i značaj marketinga
4. Savremeni koncept marketinga

 II kolokvijum
Oblasti iz knjige koje pokrivaju pitanja kolokvijuma:
5. Marketing informacioni sistem i marketing istraživanje
6. Marketing miks
7. Planiranje, organizovanje i kontrola marketinga

 Usmeni ispit

Studenti koji polože oba kolokvijuma:
Jedno ispitno pitanje iz oblasti Međunarodni marketing iz knjige
Studenti koji polože jedan od kolokvijuma:
Dva ispitna pitanja:
– jedno iz oblasti koje pokriva kolokvijum koji nisu položili i
– drugo iz oblasti Međunarodni marketing
Pravo izlaska na kolokvijum imaju svi studenti koji u ovom semestru slušaju predmet Marketing, kao i starije generacije studenata.

Struktura ocene
Prisustva i aktivnosti (predavanja i vežbe) 17 poena
Online aktivnosti 13 poena
I Kolokvijum 30 poena
II Kolokvijum 30 poena
Usmeni ispit 10 poena

——————————————-
Suma 100 poena

 Literatura:  V. Filipović, M. Kostić-Stanković, Marketing menadžment, FON, Beograd, 2009.

 Sajt predmeta: www.marketing-pr.fon.rs