Menadžment proizvodnje i usluga

Semestar u kom se sluša predmet: osmi

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: dr Danica Lečić Cvetković
Saradnici: Nikola Atanasov

Opis predmeta:
U okviru ovog predmeta studenti stiču znanja iz oblasti menadžmenta proizvodnje i pružanja usluga, upoznaju se sa opštim modelom upravljanja proizvodnjom i primenom informacionih sistema i Internet tehnologija u upravljanju proizvodnim sistemima/uslugama. Pored toga, obučavaju se i za korišćenje ERP softverskih paketa za upravljanje proizvodnjom, SAP, MS Navision, Panteon …. Spomenute softverske pakete možete preuzeti na sledećim linkovima:

Sajt predmeta: