Menadžment tehnologije i razvoja

Semestar u kom se sluša predmet: četvrti

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: dr Maja Levi-Jakšić; doc dr Sanja Marinković;
Saradnici:  mr Jasna Petković; Jovana Kojić

Opis predmeta:
Program rada na predmetu Menadžment tehnologije i razvoja ima osnovni cilj da studentima pruži sticanje znanja iz funkcionalne oblasti menadžmenta tehnologije i razvoja u preduzeću. Programom su obuhvaćene metode, tehnike i modeli za podršku strateškom i operativnom upravljanju tehnologijom. Studenti se osposobljavaju za primenu znanja za rešavanje konkretnih pitanja predviđanja, planiranja, organizovanja i upravljanja dinamikom promena tehnologije, tehnoloških sistema, procesa i operacija u praksi.

 Teorijska nastava obuhvata sledeće teme: Menadžment tehnologije; Tehnologija i organizacija; Strateški menadžment tehnologije sa modelima i metodama podrške; Operativni menadžment tehnologije sa modelima i metodama podrške; Komponente procesa i operacija; Transfer tehnologije; Globalizacija i tehnološka kooperacija; Globalne tehnološke strategije.

Primeri iz prakse, studije slučaja i kratki testovi u toku nastave omogućavaju studentima da sa razmevanjem savladaju gradivo.
Praktična nastava obuhvata sledeće teme: Analiza primera primene i rešavanje zadataka primenom različitih metoda iz oblasti menadžmenta tehnologije i razvoja: Tehnološko predviđanje – Delfi, PATTERN, Brainstorming; Indikatori performansi tehnologije u preduzeću; Pokazatelji tehnološkog progresa (TP), Vrste TP, Stopa TP, Ocena produktivnosti primenom matrice ciljeva; Metode evaluacije i selekcije tehnologije – Metoda rangiranja, Metoda AHP, Metode za podršku inovacijama tehnologije u preduzeću – Generisanje, evaluacija i implementacija ideja.
Praktična nastava obuhvata: rešavanje zadataka korišćenjem softvera, primenu metoda u domaćim preduzećima – izradu seminarskih radova, kao i radionice koje studentima omogućavaju da kroz timski rad savladaju gradivo obuhvaćeno predmetom.
Nastava na ovom predmetu se već pet godina uspešno izvodi i na engleskom jeziku.
Uputstvo za polaganje ispita, kao i sve dodatne informacije, nalaze se na zvaničnom sajtu predmeta http://mtr.fon.bg.ac.rs/

 Literatura:
1. Levi Jakšić M: Menadžmet tehnologije i razvoja, Čigoja štampa,Beograd, 2010.
2. Levi Jakšić M., Marinković S., Petković J.: Menadžment inovacija i tehnološkog razvoja, FON, Beograd,2012.
3. Levi Jakšić M., Marinković S., Obradović J: PC Tehnologija, edukativni softver, Beograd, 2005.

Sajt predmetawww.mtr.fon.bg.ac.rs