Menadžment tehnologije, inovacija i razvoja

RUKOVODILAC KATEDRE: prof. dr Maja Levi-Jakšić
SEKRETAR KATEDRE: Jovana Kojić
U sastavu Katedre za menadžment tehnologije, inovacija i razvoja nalaze se:

  • Centar za tehnološki menadžment
    Rukovodilac: prof. dr Maja Levi Jakšić
  • Centar za ekološki menadžment i održivi razvoj
    Rukovodilac: prof. dr Nataša Petrović