Operaciona istraživanja 2

Semestar u kom se sluša predmet: šesti

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: dr Mirko Vujošević; dr Milan Stanojević
E-mail: vujosevic.mirko@fon.bg.ac.rs
E-mail: stanojevic.milan@fon.bg.ac.rs
Saradnici: dr Marija Kuzmanović; dr Dragana Makajić-Nikolić
E-mail: kuzmanovic.marija@fon.bg.ac.rs
E-mail: makajic-nikolic.dragana@fon.bg.ac.rs

Opis predmeta:

Obrazovni cilj:
Obrazovni cilj je da student ovladaju osnovnim pojmovima i metodama iz oblasti savremenih operacionih istraživanja (nauke o menadžmentu) koje predstavljaju neophodni fond znanja savremenih inženjera i menadžmenta: teorija igara, tehnike planiranja projekta, višefazni procesi odlučivanja , heuristike, stohastički sistemi, redovi čekanja i upravljanje zalihama.

Ishodi obrazovanja:
Studenti se osposobljavaju za modeliranje i rešavanje praktičnih problema menadžmenta primenom kvantitativnih metoda i korišćenjem raspoloživih softverskih alata.

Metode izvođenja nastave:
Klasičan način uz korišćenje tabela i računara, rešavanje kratkih studija slučaja i jedan čas nedeljno praktičnih vežbi u računarskom centru.

Način polaganja:
1.Predispitne obaveze
     Pismeni: Kolokvijum 1 20 poena
                     Kolokvijum 2 20 poena
                                          ili
Klasično 40 poena
     Projektni zadatak 15 poena
    Aktivnost na vežbama 5 poena
2.Teorijski deo
    Teorija: Kolokvijum 1 20 poena
                   Kolokvijum 2 20 poena
                                          ili
                   Klasično(usmeno) 40 poena

 Literatura:
1. S. Krčevinac, M. Čangalović, V. Kovačević-Vujčić, M. Matrić, M. Vujošević: “Operaciona istraživanja 2”, FON, Beograd 2006.
2. S. Krčevinac, M. Čangalović, V. Kovačević-Vujčić, M. Matrić, M. Vujošević: “Operaciona istraživanja 2 (zbirka zadataka)”, FON, Beograd 2004.

Sajt predmeta: www.laboi.fon.rs