Osnove industrijskog inženjerstva

Semestar u kom se sluša predmet: četvrti

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: dr Dragoslav Slović
Saradnici:

Opis predmeta:

Obrazovni cilj:
Opisati razvoj industrijskog inženjerstva, obučiti i osposobiti studente za rad na rešavanju problema inženjeringa(analize, projektovanja, postavljanja i unapređivanja) metoda rada – radnih mesta i procesa rada i utvrđivanja radnih performansi – produktivnosti i standarda rada i vremena i objasniti vrednovanje rada i sisteme zarada po učinku.

Ishodi obrazovanja:
Unapređena znanja, sposobnosti i veštine studenata za timski rad na rešavanju problema, kroz sticanje znanja o inženjeringu metoda rada i utvrđivanju radnih performansi.

Metode izvođenja nastave:
Monološki metod, metod razgovora, demonstrativni metod, studija slučajeva, učenje kroz zajednički rad na rešavanju praktičnih problema, samostalno istraživanje studenata i rešavanje problema na osnovu dobijenih zadataka, konsultacije u izradi projektnog zadatka i samostalan rad studenata kroz učenje i izradu projektnog zadatka.

 Način polaganja:
1. Predispitne obaveze
Odbrana projekta 52 poena
2. Završni ispit
Pismeni deo ispita, kombinovani zadaci i teorija  48 poena

Sajt predmeta:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *