Planiranje proizvodnje i usluga

Semestar u kom se sluša predmet: sedmi

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: dr Jasmina Omerbegović-Bijelović
Saradnici: Zoran Rakićević

Opis predmeta:

 

Sajt predmeta: