Predavanje stručnjaka iz kompanije Robert Bosch d.o.o

U ponedeljak, 23.10.2017. u sali 210, održano je predavanje stručnjaka iz kompanije Robert Bosch d.o.o, Srbija, na temu: „Promene u automobilskoj industriji i uticaj na planiranja ponude i tražnje rezervnih delova”.
S obzirom da je u pitanju kompanija koja zapošljava veliki broj studenata studijske grupe Operacioni menadžment, predavači:
1. Stefan Keiber – Customer logistic, planning and procurement manager; Location: Karlsruhe, Germany;
2. Jelena Urošević – Customer logistic, planning and procurement team leader; Location: Belgrade;
3. Danijela Garabiljević – Demand and supply chain planner; Location: Belgrade;

iskoristili su priliku da studentima bliže predstave Robert Bosch d.o.o. i mogućnosti zapošljavanja.

This entry was posted in Početna. Bookmark the permalink.