Proizvodni sistemi

Semestar u kom se sluša predmet: drugi

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: Radović dr Milić
Saradnici: Stojanović Dragana, Tomašević Ivan, Simeunović Barbara

Opis predmeta:

Obrazovni cilj:
Prepoznavanje procesa, resursa i struktura radnih sistema, fenomena i problema proizvodnih sistema i poslovnih sistema uopšte u fazama projektovanja, reprojektovanja i funkcionisanja tih sistema. Rešavanje jednostavnijih problema iz domena strukturiranja sistema, redosleda, rasporeda itd.

Ishodi obrazovanja (stečena znanja):
Izučavanjem predmeta studenti stiču znanja i veštine za organizovanje osnovne delatnosti Poslovnih sistema (Proizvodnje i/ili Pružanja usluga); rešavanje problema rasporeda, redosleda, neracionalnosti, a u cilju smanjenja troškova i povećanja kvaliteta i produktivnosti.

Metode izvođenja nastave:
Pripremljena prezentacija sadržaja u Power Point-u , podržana primerima vezanim za materiju; osposobljabanje studenata za rešavanje konkretnih problema demonstracijom primera i konkretnim rešavanjem zadataka uz aktivno učešće studenata; organizovanje kreativne radionice.

Način polaganja:
Predispitne obaveze:
Kolokvijum (50 poena)
Završni ispit:
Pismeni deo ispita – kombinovani zadaci i teorija (50 poena)

Literatura:
Radović M., Proizvodni sistemi, FON, Beograd, 2007.

Sajt predmeta:
E-grupa: groups.yahoo.com/group/fonkvalitet