Projektovanje proizvodnih sistema

Semestar u kome se sluša predmet: osmi

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: dr Milić Radović
Saradnici: Barbara Simeunović; Dragana Stojanović; Ivan Tomašević

Opis predmeta:

Obrazovni cilj:
Projektovanje, analiza i upravljanje proizvodnim sistemima, inženjering i reinženjering procesa, uređenje radnih sistema, modeliranje proizvodnih sistema itd.

Ishodi obrazovanja:
Izučavanjem predmeta studenti stiču znanja i veštine za projektovanje i organizovanje procesa rada u osnovnoj delatnosti Poslovnih sistema (Proizvodnja i/ili Pružanje usluga); analize i racionalizacije procesa rada i uređenja procesa prema zahtevima standarda.

Metode izvođenja nastave:
Pripremljena prezentacija sadržaja u Power Point-u, podržana primerima vezanim za materiju; Uklučivanje studenata u prezentovanje određenih sadržaja u skladu sa njihovim interesovanjima; Osposobljavanje studenata za praktičnu primenu stečenih znanja u realnom poslovnom sistemu; Osposobljavanje studenata za rešavanje konkretnih problema demonstracijom primera i konkretnim rešavanjem zadataka uz aktivno učešće studenata
.

 Način polaganja:
 1. Predispitne obaveze
      Praktična nastava 30 poena
     
2. Završni ispit
      Pismeni deo ispita (kombinovani zadaci i teorija) 30 poena
     Usmeni deo ispita 40 poena

 Literatura:
Milić Radović; Projektovanje proizvodnih sistema; FON, Beograd, 2008
Milić Radović; Proizvodni sistemi, proizvodnja, analiza i upravljanje, primeri i zadaci; FON, Beograd, 2007

Sajt predmeta: