Računarski integrisana proizvodnja

Semestar u kom se sluša predmet: sedmi

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: dr Oliver R. Ilić
Saradnici: mr Biljana Cvetić, Miloš Danilović

Opis predmeta:

 

Sajt predmeta: