Računarski integrisana proizvodnja i logistika

RUKOVODILAC KATEDRE: prof. dr Dragan Vasiljević
SEKRETAR KATEDRE: Biljana Cvetić
U sastavu Katedre za računarski integrisanu proizvodnju i logistiku nalazi se:

  • Laboratorija za računarski integrisanu proizvodnju
    Rukovodilac: prof. dr Oliver Ilić