Skup privrednika i naučnika

U organizaciji Fakulteta organizacionih nauka i Privredne komore Srbije 05. i  06. novembra 2013. godine, održan je IX Skup privrednika i naučnika SPIN’13 sa temom NOVA INDUSTRIJALIZACIJA, REINŽENJERING I ODRŽIVOST koja usmerava pažnju ka teoriji i praksi nove politike i strategija usmerenih ka novim tehnologijama, operacijama i kreiranju konkurentnih proizvoda i usluga kojima se obezbeđuje održivi razvoj. Sa ciljem da se ostvari jedinstven međunarodni, otvoreni ambijent za razmenu najnovijih saznanja, ideja i inovativnih rešenja u oblastima menadžmenta, organizacije i savremenog poslovanja na skupu su svoje radove izlagali profesori, asistenti, studenti, predstavnici privrede, a učešće su uzeli i inostrani gosti.

 

This entry was posted in Početna. Bookmark the permalink.