Teorija odlučivanja – alternativni predmet

Semestar u kom se sluša predmet: šesti

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: dr Milija Suknović;
E-mail: suknovic.milija@fon.bg.ac.rs
Saradnici: Miloš Jovanović; Milan Vukićević

Opis predmeta:

Obrazovni cilj:
Modelovanje stanja poslovnog sistema i primene reprezentativne klase modela i metoda odlučivanja u uslovima izvesnosti, rizika i neizvesnosti. Rad sa metodama i modelima individualnog i grupnog višekriterijumskog odlučivanja, sve u cilju pronalaženja najprihvatljivije alternative, kao poslovne odluke i strategije.

Ishodi obrazovanja:
Obuhvasticanje znanja iz oblasti poslovnog odlučivanja, formalin modeli odlučivanja, metode, tehnike, pravila i veštine, sve zarad doneošenja adekvatne poslovne odluke u cilju postizanja definisanog cilja.

Metode izvođenja nastave:
Klasična predavanja i vežbe. Studije slučajeva. Vežbe ponavljanja u malim grupama.

Način polaganja:
1.Predispitne obaveze
    Vežbe ponavljanja (grupa od 5 studenata)
Kolokvijum 100 poena
    Prisustvo na predavanju 10 poena
2.Završni ispit
     Pismeni ispit 100 poena
    Usmeni ispit 100 poena

Literatura:
Dr Milutin E. Čupić, Dr Milija M. Suknović, Odlučivanje (šesto prerađno i dopunjeno izdanje),FON, Beograd, 2010.

Sajt predmeta: www.odlucivanje.fon.rs
E-grupa:https://groups.google.com/d/forum/teorijaodlucivanja-2013