Upravljački sistemi

Semestar u kom se sluša predmet: šesti

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: prof. dr Jasmina Omerbegović-Bijelović
Saradnici: mr Slobodan Antić; Lena Đorđević
E-mail: antic.slobodan@fon.bg.ac.rs
E-mail: djordjevic.lena@fon.bg.ac.rs

Opis predmeta:

Obrazovni cilj:
Ovaj program ima za cilj da osposobi studente da:

  • Naučiti studente da modeliraju dinamičke procese u preduzeću(tokove sredstava, sirovina, ljudi, predmete rada, gotovih proizvoda i novca) kao diskretno upravljane sisteme;
  • Naučiti studente da matematički model diskretnog upravljanja organizuju u elektronskoj tabeli kao model za analizu “Šta će biti ako?”;
  • Naučiti studente da analiziraju razne scenarije na spreadsheet modelu tokova u preduzeću metodama “Šta će biti ako?”, ocenjuju razne varijante mogućih upravljanja tim tokovima i pronalaze što je moguće bolje upravljanje pomoću heurističkih metoda pretraživanja dopustive oblasti upravljanja;
  • Uvežbati studente da prezentuju svoje analize korišćenjem multimedijskog softvera.

Ishodi obrazovanja:
Sposobnost studenata da u spredšitu kreiraju simulacioni model okruženja odlučivanja I da simulacijom na modelu metodom “šta će biti ako…?” analiziraju razne moguće scenarije ponašanja u raznim poslovnim situacijama.

Metode izvođenja nastave:
Predavanja uz korišćenje PowerPoint prezentacije. Vođenje vežbe preko projektora dok student samostalno rade na svojim računarima.

Način polaganja:
1. Predispitne obaveze
      Prisustvo na audotornim vežbama i predavanjima
      Prezentacija i odbrana zadatka
Odbrana vežbi

2. Završni ispit
      Test
      Usmeni ispit

 Literatura:
1. Konstantin Kostić, Izrada i korišćenje poslovnih modela, FON, Beograd, 2001
2. Kostić Kostić, Simulacija biznis situacija, FON, Beograd, 2008.
3.
Konstantin Kostić, Slobodan Antić, Lena Đorđević, Upravljački sistemi – Praktikum, FON, Beograd, 2012

Sajt predmeta: uprsys.fon.rs