Upravljanje kvalitetom

Semestar u kom se sluša predmet: četvrti

Predmetni profesori i saradnici:
Nastavnici: dr Nedeljko Živković
Saradnici: Ana Horvat

Opis predmeta:

Obrazovni cilj:
Razumevanje osnovnih pojmova koji se dovode u vezu sa kvalitetom. Razumevanje osnova i principa upravljanja kvalitetom.Savladavanje pristupa i načina upravljanja kvalitetom u poslovnim sistemima.

 Ishodi obrazovanja:
Sposobnost da student praktično primeni savladane principe, pristupe i načine upravljanja kvalitetom u poslovnim sistemima.

 Metode izvođenja nastave:
Predavanja, vežbe, konsultacije.

 Način polaganja:

1.Predispitne obaveze:
Kolokvijum 30 poena
Odbrana projekta 30 poena

2.Završni ispit
Usmeni deo ispita 40 poena

 Literatura:
Živković N., Upravljanje kvalitetom, FON, Beograd, 2008.

Sajt predmeta: