Upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga

RUKOVODILAC KATEDRE: prof. dr Jasmina Omerbegović Bijelović
SEKRETAR KATEDRE: Zoran Rakićević
U sastavu Katedre za upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga nalaze se:

  • Centar za upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga
    Rukovodilac: prof. dr Danica Lečić – Cvetković
  • Centar za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo
    Rukovodilac: prof. dr Jasmina Omerbegović Bijelović