Upravljanje projektima

Nastavnici: dr Petrović  Dejan
E-mail: petrovic.dejan@fon.bg.ac.rs

Opis predmeta:

Obrazovni cilj:
Sticanje naučnih i stručnih znanja iz teorije i prakse upravljanja projektima neophodnih za uspešnu primenu u realizaciji raznovrsnih projekata i programa.
Upoznavanje i ovladavanje savremenim metodama i tehnikama za upravljanje projektima.

Ishodi obrazovanja:
Osposobljenost studenata za praktičnu primenu stručnih znanja za upravljanje vremenom, troškovima, resursima, kvalitetom, rizikom, ugovorima i komunikacijama u pripremi i realizaciji projekata.

Metode izvođenja nastave:
Auditorne, ilustrativno-demostrativne, verbalno tekstualne, metode praktičnog rada.

 Način polaganja:
1. Predispitne obaveze
     Aktivnost u toku predavanja+ Seminarski 20 poena
     Kolokvijum 100 poena
2. Završni ispit
     Usmeni deo ispita 100 poena

 Literatura:
Jovanović P., Upravljanje projektom, FON, Beograd, 2008.

 Sajt predmeta: http://men.fon.rs