X Skup privrednika i naučnika

U organizaciji Centra za operacioni menadžment, Fakulteta organizacionih nauka i Privredne komore Srbije, 05. i  06. novembra 2015. godine, održan je X Skup privrednika i naučnika SPIN’15. Ovogodišnji skup nosi naziv INOVATIVNA REŠENJA OPERACIONOG MENADŽMENTA ZA REVITALIZACIJU PRIVREDE SRBIJE, sa ciljem povezivanja sa aktuelnim trenutkom u nauci i praksi, imajući u vidu neophodnost da se savremena rešenja koja se razvijaju u ovoj oblasti na najbolji način primene u našoj privredi – pre svega, u realnom sektoru. Široko je prihvaćen pristup po kome su inovacije i inovativnost jedan od ključnih pokretača konkurentnosti, od nivoa preduzeća, do nivoa nacionalne privrede. Inovativni operacioni menadžment odnosi se na unapređenje upravljanja procesima i resursima koji se koriste kako bi se tržištu isporučila vrednost, i time omogućilo povećanje konkurentnosti i ukupnog poslovnog uspeha kompanije. Od posebnog značaja su rešenja koja doprinose povećanju efikasnosti i efektivnosti proizvodnje i poslovanja, odnosno, zadovoljenju potreba tržišta. Skup SPIN’15 su otvorili i obratili se prisutnima dekan FON-a, prof. dr Milija Suknović, potpredsednik Privredne komore Srbije, Miroslav Miletić, predsednica Programskog odbora prof. dr Biljana Stošić i doc. dr Slobodan Antić, predsednik Organizacionog odbora SPIN-a. Drugog dana skupa održan je okrugi sto na temu „Kako inovativna rešenja mogu da doprinesu razvoju privrede Srbije?“

Više informacija o skupu na adresi http://spin.fon.bg.ac.rs

Slike sa skupa možete pogledati u Galeriji.

This entry was posted in Početna. Bookmark the permalink.